Blejoi

Blejoi este o comună în partea de central-sudică a județului Prahova, în Câmpia Ploieștilor, situată în vecinătatea nordică a municipiului Ploiești, pe drumul care unește Ploieştiul cu Vălenii de Munte.

Comuna Blejoi cuprinde 3 sate: Blejoi (reședință), Ploieștiori şi Țânțăreni.

Limite:

Comuna Blejoi se învecinează:

  • N – oraşul Boldeşti-Scăeni şi comuna Păuleşti;
  • V –comunele Târgşorul Vechi şi Păuleşti;
  • S –municipiul Ploieşti;
  • E – comuna Bucov;

Cum ajung:

Legătura cu municipiul Ploieşti, municipiul reşedinţă de judeţ al judeţului Prahova se face pe DN 1 A (Ploieşti-Vălenii de Munte-Măneciu-Braşov), cât şi pe calea ferată pe magistrala 304 (Ploieşti Vălenii de Munte Măneciu-Ungureni), în comună existând o staţie de cale ferată în satul reşedinţă de comună, Blejoi.

Istorie:

Prima menţiune documentară care atestă existenţa localităţii datează din perioada 1 septembrie 1486 – 31 august 1487 într-un hrisov al lui Vlad Călugărul.

În ianuarie 1688, se vorbeşte despre împărţirea unei mari moşii, între jupâneasa Stanca, ce ia Blejoiul şi paharnicul Pană, caruia i se atribuia moşia Ploieştiori. Numele de Ploieştiori este strâns legat de târgul cu acelaşi nume, din vremea domnitorului Mihai Viteazul.

Satul Ţintăreni îşi trage numele de la românii macedoneni stabiliţi o dată cu bulgarii din oraşul Silven, în anul 1831, pe moşia boierului Cantili.

Populaţia:

Comuna are o populaţie de 7.922 locuitori (coform recensămândtului din 2002).

În Blejoi, majoritatea populației este de etnie română (98,40%), în comună existând şi o importantă minoritate romă ce formează 1. 47% din populaţie.

Din punct de vedere confesional, marea majoritate a populaţiei este de religie ortodoxă (94.77%), în comună există şi o mică comunitate creştină dupa Evanghelie reprezentând 4.67% din totalul populaţiei.. .